Bibliografie pro III. část:

Bibliografie pro III. část:

 1. Bardon František: Brána k opravdovému zasvěcení, Chvojkovo nakladatelství, Praha 1998

 2. Bardon František: Klíč k opravdové kabale, Chvojkovo nakladatelství, Praha 1998

 3. Bednářová Emilie: Mystéria země České, Praha

 4. Bergerová Barbara: Duchovní cesta, Metafora Praha 2008

 5. Blavatská H. P.: Klíč k Theosofii, Stratos Praha 1995

 6. Blavatská H. P.: Hlas Ticha, Glóbus

 7. Blavatská H. P.: Zákon příčin a důsledků vysvětlující lidský osud (Karma), 1991

 8. Brzobohatá-Červený: Člověk jako víceúrovňová bytost, Agape Brno 2003

 9. Cayce-Reed: Tajemství channelingu, Eco-konzult 2000

 10. Cibulková Božena: Vnitřní obroda, Gemma 89, Praha 1993

 11. Cibulková Božena: Slovo Kristovo, Gemma 89, Praha 1995

 12. Cibulková Božena: Slovo duchovního poznání, neveřejná řada 1991-4

 13. Cory Caroline: Co bude po roce 2012, Eugenika, Bratislava 2010

 14. Dethlefsen Thornwald: Osud jako šance, O. Svoboda Brno 1992

 15. Doležal O., Hermanová R.: Idea Vodnářského věku 2006

 16. Eggenstein Kurt: Prorok Jakub Lorber oznamuje příchod katastrof a pravé křesťanství, ONYX 2006

 17. Engel Leopold: Velké evangelium Janovo díl 11, Trigon 1996

 18. Foučková Marta: Jsem, Nakladatelství Praha 1997

 19. Foučková Marta: Já jsem, Nakladatelství Praha 1997

 20. Fuka Zdeněk: O vývoji lidstva

 21. Golembowicz Waclav: Paracelsus, MF Praha 1975

 22. Greer Steven: Utajovaná pravda, Dobra 2008

 23. Haich Elisabeth: Zasvěcení, Aquamarin, Bratislava 1994

 24. Hanuš Miroslav: Poutník v Amsterodamu, ČSS 1960 a Osud národa, ČSS 1967

 25. Jasmuheen: Strava Bohů a Božská výživa, Bratislava 2005

 26. Kefer Jan: Theurgie magické evokace, Trigon Praha 1991

 27. Kerning J. B.: Testament, Psyche Jeblonec nad Nisou 1994

 28. Kočí Bedřich: O duchovní léčbě, Psychoenergetická společnost, Praha 1994

 29. Kočí Bedřich: Pavlovy rozpravy díl I., Agape Brno 2008

 30. Kristek Jan: Dějiny po Roswellu, AOS Publishing 1999

 31. Kubler-Rossová Elizabeth: O životě po smrti, Arica, Turnov 1992

 32. Lash John: Průvodce hledačů absolutna, Votobia 1996

 33. Lazarev S. N.: Diagnostika Karmy 1,2; Synergia Bratislava 1996,1997

 34. Leuenberger Hans-Dieter: Co je to esoterika, Melantrich Praha 1992

 35. Lévi Eliphas: Tajemství kabaly, Půdorys Praha 1994

 36. Lévi Eliphas: Věda duchů, Trigon 1991 Praha

 37. Lorber Jakob: Velké evangelium Janovo díl 1-10, nákladem Kruhu přátel Novosalémského světla, Brno 1996-8

 38. Lorber Jakob: Země přirozená a duchovní, Trigon 1999

 39. Lorber Jakob: Výklad biblických textů a skrytá tajemství v nich, Trigon 1997

 40. Marciniaková Barbara: Země, klíče k živé knihovně a Poslové úsvitu, Alternativa Praha 1997, 1999

 41. Marden O. S.: Splnění všech přání, Nakladatelství Vilímka v Praze 1925

 42. Mašek Jiří Maria: Zlatá brána otevřená, samonákladem Praha 2008

 43. Melchizedek Drunvalo: Prastaré tajemství Květu života 1,2, Pragama 2008,9

 44. Melchizedek Drunvalo: Had světla 2012 a dál, Rybka Publishers 2007

 45. Melchizedek Drunvalo: Žít v srdci, Plot Praha 2011

 46. Mihulová-Svoboda: Skryté dimenze života, Santal Liberec 1993

 47. Mikulová-Svoboda: Polarita života, Santal 2008

 48. Mulford Prentice: Dar ducha, Zákon úspěchu, Zmatlík a Palička Praha 1930

 49. Mulford Prentice: Myšlenkové proudy, Zmatlík a Palička Praha 1922?

 50. Newhouse Flower A.: Anjeli a dévovia, Aquamarin Bratislava, 1993

 51. Page Christine R.: Léčivá síla čaker v praxi, Eugenika Bratislava 1999

 52. Page Christine R.: 2012 a galaktický střed, návrat Velké Matky, Pragma 2009

 53. Paracelsus: Elementární bytosti, Dobra 2001

 54. Pogačnik Marko: Elementární bytosti, Dobra a Fontána 1999

 55. Pogačnik Marko: Cesty léčení Země a osud lidstva, Dobra 2000

 56. Pogačnik Marko: Systémy Země a síla Kristova, Dobra 2001

 57. Pogačnik Marko: Proměny Země a osud lidstva, Aleman Brno 2003

 58. Pontieková M. D.: Tao ženy, Aktual 1998

 59. Richelieu Peter: Putování duše, Bolingenská věž 1992

 60. Rijchenborgh Jan Van: Přicházející nový člověk, Centrum Praha 2000

 61. Sanitrák Josef: Dějiny české mystiky 1-3, Eminent 2006,7, 2010

 62. sestra Anna: Nové poselství z Prahy, Trigon, Praha 1991

 63. Sharamon-Bagienski: Základní kniha o čakrách, Pragma Praha 1993

 64. Sheldrake Rupert: Tao Přírody, Gardenia Publishers Bratislava 1994

 65. Schüré Eduard: Velcí zasvěcenci, Zmatlík a Palička Praha 1926

 66. Sitchin Zecheria: Dvanáctá planeta, nakladatelství Železný, Praha 2002

 67. Sitchin Zecheria: Návrat ke Genesis, Dobra 2003

 68. Sitchin Zecheria: Ztracené říše, Dobra 2003

 69. Skarnitzl Rudolf: Perličky moudrosti, ONYX 1999

 70. Staněk-Brzobohatá: Otevření duchovního oka, Agape Brno 1995

 71. Staněk-Brzobohatá: Duchovní příčiny nemocí, Agape Brno 1999

 72. Staněk-Brzobohatá: Češi na prahu třetího tisíciletí, Agape Brno 2000

 73. Staněk-Brzobohatá: Duchovní vývoj lidstva, Agape Brno 2002

 74. Staněk-Brzobohatá: Česká otázka 2000, Agape Brno 1996

 75. Staněk-Brzobohatá: Svatý grál a energie života, Agape Brno 2003

 76. Staněk Josef: Falzifikace a falzifikátoři českých dějin, Agape Brno 2005

 77. Steiner Rudolf: Kristův impuls, Michael 2003

 78. Steiner Rudolf: Projevy karmy, Michael 1999

 79. Steiner Rudolf: Před bránou duchovní vědy, Michael 1999

 80. Steiner Rudolf: Vztah hvězdného světa k člověku a člověka ke hvězdnému světu, Michael 2000

 81. Steiner Rudolf: O poznávání vyšších světů, Baltazar Praha 1993

 82. Steiner Rudolf: Duchovní hierarchie, Michael 1998

 83. Steiner Rudolf: Tajemství prahu, Fabula 2006

 84. Steiner Rudolf: Tajemství biblických dějin stvoření, Michael 2005

 85. Steiner Rudolf: Východ ve světle západu, Michael 2001

 86. Svijaš Alexander: Karma, řešení problémů, Eugenika Bratislava 2001

 87. Tag Karin: Mayský kód křišťálových lebek, Dialog Liberec 2010

 88. Walsch N. D.: Hovory s Bohem 1-3, Pragma 1999

 89. Walsch N. D.: Přátelství s Bohem, Pragma, Praha 2000

 90. Weinfurter Karel: Bible ve světle mystiky, řada I-X, Zmatlík a Palička, Praha 1929

 91. Weinfurter Karel: Spiritismus a věda, Zmatlík a Palička, Praha 1929

 92. Weinfurter Karel: Magie v lásce, Zmatlík a Palička, Praha 1927?

 93. Weinfurter Karel: Mystika v žalmech Davidových, Jan Hoznaurek 1935

 94. Weinfurter Karel: Ohnivý keř, Psyché Jablonec n. Nisou 1992

 95. Weinfurter Karel: Ohnivý keř III., Zmatlík a Palička Praha 1930

 96. Weinfurter Karel: Vnitřní člověk a Hadí síla, Psyché Jablonec n.Nisou 1996

 97. Weinfurter Karel: Správné vnuknutí, Globus Bratislava, dle vydání 1939

 98. Weinfurter Karel: Cesta královská, Psyché Jablonec n. Nisou 1991

 99. Weinfurter Karel: Mystické učení Mistra Eckeharta z Hochheimu, Psyche Praha 1935

 100. Weinfurter Karel: Mystický sborník I-II, Psyche Praha 1936

 101. Weinfurter Karel: Mystický slabikář I, Globus Bratislava dle vydání 1936

 102. Weinfurter Karel: Nebezpečí okultismu

 103. Weinfurter Karel: Léčba přirozenými silami,

 104. Weinfurter Karel: Učebnice magického myšlení, Psyché, Jablonec n.Nisou

 105. Weinfurter Karel: Kdož jste boží bojovníci, 1933

 106. Wiesner Ivo: Poutníci do země Andělů, AOS Publishing 1999

 107. De Willars Abbé N.De Mountfaucon: Hrabě de Gabalis, Psyche Praha 1932

a další informace z denního tisku, televize, z časopisů, z dalších svépomocí množených tisků zejména z let devadesátých, někdy bez uvedení potřebných údajů, dále z přednášek a spolupráce s duchovními přáteli.