2. Pád z Ráje

Láska je v srdci toho, kdo ji cítí. Krása je v oku toho, kdo ji vidí. Láska, soucítění a spokojenost je

v srdci toho, kdo miluje. Kdo to vše uvnitř sebe nemá, venku nenalezne.

Jste králové, kteří neznají svých říší. Ve vás je vše, co bylo, je a bude. Tato říše je ve vás samých.

Vaše oči darmo budou hledat venku, mimo sebe nelze dospět do této říše. Vše, co lze nalézt zevně, je pouze pomíjejícím obrazem, Májou, klamem.

Vše živoucí je vždy sjednoceno se životem celým. Každá bytost je v pravdě celým bytím.

Nikoli mimo sebe, nýbrž navzájem v sobě žijí všichni, jež tam žijí věčně. Vy sami jste vetkáni do věčného světa duchů a skrze vás protéká život těchto duchů, aniž o tom i víte.