Bibliografie pro I. a II. část

1. Bardon František:  Brána k opravdovému zasvěcení, Chvojkovo nakladatelství , Praha 1998

2. Bardon František:  Klíč k opravdové kabale, Chvojkovo nakladatelství, Praha 1998

3. Bednářová Emilie: Mystéria země České, Praha

4. Blavatská H.P.:  Klíč k Theosofii, Stratos Praha 1995

5. Blavatská H.P.:  Hlas Ticha, Glóbus

6. Blavatská H.P.: Zákon příčin a důsledků vysvětlující lidský osud (Karma), 1991

7. Brzobohatá-Červený:  Člověk jako víceúrovňová bytost, Agape Brno 2003

8. Cayce-Reed:  Tajemství channelingu, Eco-konzult 2000

9. Cibulková Božena:  Vnitřní obroda, Gemma 89, Praha 1993

10. Cibulková Božena:  Slovo Kristovo, Gemma 89, Praha 1995

11. Cibulková Božena:  Slovo duchovního poznání, neveřejná řada 1991-4

12. Dethlefsen Thornwald:  Osud jako šance, O.Svoboda Brno 1992

13. Eggenstein Kurt:  Prorok Jakub Lorber oznamuje příchod katastrof a pravé křesťanství, ONYX 2006

14. Engel Leopold:  Velké evangelium Janovo díl 11, Trigon 1996

15. Foučková Marta:  Jsem, Nakladatelství Praha 1997

16. Foučková Marta:  Já jsem, Nakladatelství Praha 1997

17. Fuka Zdeněk:  O vývoji lidstva

18. Golembowicz Waclav:  Paracelsus, MF Praha 1975

19. Haich Elisabeth:  Zasvěcení, Aquamarin, Bratislava 1994

20. Hanuš Miroslav: Poutník v Amsterodamu, ČSS 1960 a Osud národa, ČSS 1967

21. Kefer Jan: Theurgie magické evokace, Trigon Praha 1991

22. Kerning J.B.:  Testament, Psyche Jeblonec nad Nisou 1994

23. Kristek Jan: Dějiny po Roswellu, AOS Publishing 1999

24. Kubler-Rossová Elizabeth:  O životě po smrti, Arica, Turnov 1992

25. Lazarev S.N.:  Diagnostika Karmy 1,2; Synergia Bratislava 1996,1997

26. Leuenberger Hans-Dieter:  Co je to esoterika, Melantrich Praha 1992

27. Lévi Eliphas: Tajemství kabaly, Půdorys Praha 1994

28. Lévi Eliphas: Věda duchů, Trigon 1991 Praha

29. Lorber Jakob: Velké evangelium Janovo díl 1-10, nákladem Kruhu přátel Novosalémského světla, Brno 1996-8

30. Lorber Jakob:  Země přirozená a duchovní, Trigon 1999

31. Lorber Jakob: Výklad biblických textů a skrytá tajemství v nich, Trigon 1997

32. Marden O.S.:  Splnění všech přání, Nakladatelství Vilímka v Praze 1925

33. Melchizedek Drunvalo: Prastaré tajemství Květu života 1,2, Pragama 2008,9

34. Melchizedek Drunvalo: Had světla 2012 a dál, Rybka Publishers 2007

35. Mihulová-Svoboda:  Skryté dimenze života, Santal Liberec 1993

36. Mulford Prentice:  Dar ducha, Zákon úspěchu, Zmatlík a Palička Praha 1930

37. Mulford Prentice.  Myšlenkové proudy, Zmatlík a Palička Praha 1922?

38. Page Christine R.:  Léčivá síla čaker v praxi, Eugenika Bratislava 1999

39. Paracelsus:  Elementární bytosti, Dobra 2001

40. Pogačnik Marko:  Elementární bytosti, Dobra a Fontána 1999

41. Pogačnik Marko:  Cesty léčení Země a osud lidstva, Dobra 2000

42. Pogačnik Marko:  Systémy Země a síla Kristova, Dobra 2001

43. Pogačnik Marko:  Proměny Země a osud lidstva, Aleman Brno 2003

44. Pontieková M. D.: Tao ženy, Aktual 1998

45. Richelieu Peter:  Putování duše, Bolingenská věž 1992

46. Sanitrák Josef:  Dějiny české mystiky 1-3, Eminent 2006,7, 2010

47. sestra Anna:  Nové poselství z Prahy, Trigon, Praha 1991

48. Sharamon-Bagienski:  Základní kniha o čakrách, Pragma Praha 1993

49. Sheldrake Rupert: Tao Přírody, Gardenia Publishers Bratislava 1994

50. Schüré Eduard:  Velcí zasvěcenci, Zmatlík a Palička Praha 1926

51. Skarnitzl Rudolf:  Perličky moudrosti, ONYX 1999

52. Staněk-Brzobohatá:  Otevření duchovního oka, Agape Brno 1995

53. Staněk-Brzobohatá:  Duchovní příčiny nemocí, Agape Brno 1999

54. Staněk-Brzobohatá:  Češi na prahu třetího tisíciletí, Agape Brno 2000

55. Staněk-Brzobohatá:  Duchovní vývoj lidstva, Agape Brno 2002

56. Staněk-Brzobohatá:  Česká otázka 2000, Agape Brno 1996

57. Staněk-Brzobohatá:  Svatý grál a energie života, Agape Brno 2003

58. Staněk Josef:  Falzifikace a falzifikátoři českých dějin, Agape Brno 2005

59. Steiner Rudolf: Kristův impuls, Michael 2003

60. Steiner Rudolf:  Projevy karmy, Michael 1999

61. Steiner Rudolf:  Před bránou duchovní vědy, Michael 1999

62. Steiner Rudolf:  Vztah hvězdného světa k člověku a člověka ke hvězdnému světu, Michael 2000

63. Steiner Rudolf:  O poznávání vyšších světů, Baltazar Praha 1993

64. Steiner Rudolf:  Duchovní hierarchie, Michael 1998

65. Steiner Rudolf:  Tajemství prahu, Fabula 2006

66. Steiner Rudolf:  Tajemství biblických dějin stvoření, Michael 2005

67. Steiner Rudolf:  Východ ve světle západu, Michael 2001

68. Svijaš Alexander: Karma, řešení problémů, Eugenika Bratislava 2001

69. Walsch N. D.:  Hovory s Bohem 1-3, Pragma 1999

70. Walsch N. D.:  Přátelství s Bohem, Pragma, Praha 2000

71. Weinfurter Karel:  Bible ve světle mystiky, řada I-X, Zmatlík a Palička, Praha 1929

72. Weinfurter Karel:  Spiritismus a věda, Zmatlík a Palička, Praha 1929

73. Weinfurter Karel:  Magie v lásce, Zmatlík a Palička, Praha 1927?

74. Weinfurter Karel:  Mystika v žalmech Davidových, Jan Hoznaurek 1935

75. Weinfurter Karel:  Ohnivý keř, Psyché Jablonec n. Nisou 1992

76. Weinfurter Karel:  Ohnivý keř III., Zmatlík a Palička Praha 1930

77. Weinfurter Karel:  Vnitřní člověk a Hadí síla, Psyché Jablonec n.Nisou 1996

78. Weinfurter Karel:  Správné vnuknutí, Globus Bratislava

79. Weinfurter Karel:  Cesta královská, Psyché Jablonec n. Nisou 1991

80. Weinfurter Karel:  Mystické učení Mistra Eckeharta z Hochheimu, Psyche Praha 1935

81. Weinfurter Karel:  Mystický sborník I-II, Psyche Praha 1936

82. Weinfurter Karel:  Mystický slabikář I, Globus Bratislava dle vydání 1936

83. Weinfurter Karel:  Nebezpečí okultismu

84. Weinfurter Karel:  Léčba přirozenými silami,

85. Weinfurter Karel:  Učebnice magického myšlení, Psyché, Jablonec n.Nisou

86. Weinfurter Karel:  Kdož jste boží bojovníci, 1933

87. Wiesner Ivo: Poutníci do země Andělů, AOS Publishing 1999

88. De Willars Abbé N.De Mountfaucon:  Hrabě de Gabalis, Psyche Praha 1932

a další informace

z denního tisku, televize, z časopisů, z dalších svépomocí množených tisků zejména z let devadesátých, někdy bez uvedení potřebných údajů, dále z přednášek a spolupráce s duchovními přáteli apod.