Úvod

Bylo to počátkem šedesátých let, kdy jsem prošla posmrtným zážitkem. Na duchovní literaturu o tom i o mnohém jiném jsem si ale musela počkat přes čtvrt století, až po pádu totality. První knihu z oblasti duchovních nauk jsem si koupila v roce 1990 od českého mystika Květoslava Minaříka Beseda bohů. Když jsem přečetla 6 - 8 stran, nevěřícně jsem se vrátila k začátku a zkoumala jsem, zda je to vůbec napsáno česky, v mé mateřštině, či snad v čínštině? Nerozuměla jsem ani slovu a neznala jsem ani příběh. Že existuje Bůh, jsem věděla, ale že jsou bohové, kteří sestupují na Zem a v lidském těle poučují lidi o cestě mystické, o cestě k Bohu, a že člověku je určeno projít vývojem od zvířete v božství, to jsem nevěděla.

Od té doby jsem přečetla mnoho duchovní literatury, ale na ten svůj první zážitek jsem nikdy nezapomněla. A vnímám to jako úžasnou symboliku, kdy u mé první duchovní a této poslední knihy šlo vskutku o besedu bohů, jak u Minaříkovy, tak i u Melchizedekovy. Autor nazval své dílo Prastaré tajemství Květu života, avšak jde o podobný příběh, kdy jeden z bohů se vtělí na Zem a jako Drunvalo Melchizedek s pomocí nevtěleného boha Thovta či Herma Trismegista a s pomocí andělských bytostí podává lidem vědomosti z duchovní úrovně v době současné! Jak úžasné a zároveň smutné, že lidé nevědomí tuto knihu zařadili a prodávají jako fantasy román, ač jde o duchovní nauku podanou lidem z nejvyšší úrovně duchovního vědomí na Zemi.

Nemohu intuitivně jinak a tak předřazuji zhutnělý a zkrácený výpis z tajemství Květu života jako vysoce aktuální, doplňující a osvětlující duchovní poznání, které může člověk načerpat z děl autorů dob minulých i z doby současné. Čas, ve kterém žijeme, je časem velké proměny, prosinec 2012 posune Zemi do vyšších vibrací duchovních, každý to již může pozorovat. A jak se blížíme ke konci časů, dle mayského kalendáře poslední cyklus starých časů končí 21.12.2012 a nový cyklus začíná 18.února 2013, nebude a také již není nic, jak dříve bývalo. Naše Země i celá Sluneční soustava i blízký vesmír prochází dávno předpovězeným cyklem, procesem transformace. Jde o planetární přesun do nové, vyšší úrovně bytí, do Kristovy úrovně vědomí a s tím spojeným přechodem ze 3. do 4. respektive až 6. dimenze bytí. Proces transformace je velmi obtížný a zároveň velmi pozitivní a nadějeplný jev. Všechny bytosti přírody jsou připraveny na vývojový postup, čeká se jen na lidstvo. Důležité je nyní pro každého člověka probudit svůj vnitřní život, své vnitřní vědomí. A k tomu právě slouží duchovní věda, duchovní poznání o účelu a smyslu života, odkud, proč a kam jdeme, jak se vyvíjíme jako jednotlivci i jako lidská rasa, planeta i celé univerzum.

Je důležité vědět o zákonitostech této doby a proměny, a to zejména u nás v Česku, neboť v České kotlině, k tomu účelu před miliony let vytvořené ve tvaru tibetské mísy, jakéhosi urychlovače dějů, je velmi silná energie středu, tj. energie Jednoty, která provází lid zde usedlý stovky tisíc let. Lidé zde proto nikdy nebyli agresivní, ale také nás nikdo nikdy nedobil. Energie středu nyní narůstá, Česko je pole mandaly, energie středu je nejkvalitnější a nejlepší energie, proto jsme zde v České kotlině schopni prožít energii duše a ducha, je zde k tomu obrovský potenciál. V Česku se odehrávají a vždy se odehrávaly první děje a události nových času, tak jak to máme, my Čechové, zaznamenáno ve své historii, zejména v době Keltů a druidů, v době bájné kněžny Libuše, nadané prorockým duchem, sv. Cyrila  Metoděje, sv. Václava a sv. Ludmily, sv. Anežky české, v osobě Karla IV., rytíře svatého Grálu, v osobě Jana Husa, J.A. Komenského, T.G. Masaryka, Václava Havla. Jsme zde předvojem. Duchovní probuzení do reality Univerza má se dít z Česka a odtud do širokého okolí Evropy, planety, galaxie. Zde v Česku je duchovní brána srdce, brána vedoucí dimenzemi ze Tmy do Svěla.

Dochází k naplnění proroctví české kněžny Libuše, vzácného vtělení Bohyně Isis, Královny nebe:

"Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat... i nazvěte hrad, jenž vystavíte, P r a h o u. A jakožto knížata, vojvodové proti prahu kloní hlavu, tak budou se klanět i proti městu mému. Bude mu čest a chvála a bude slovutné světu." (A.Jirásek: Staré pověsti české). Praha je práh do vyšší dimenze vědomí a bytí - brány jsou již otevřeny, kolem Prahy je nejvíce světelných sloupů a bran. Praha je bránou hvězd, je bránou k okolnímu vesmíru, je to hvězdná brána a Vltava, posvátná řeka, způsobuje vzpomínky na dávné časy i velké vize budoucí...

Ne každý může dnes věnovat všechen svůj čas studiu duchovní vědy. Jako studijní materiál psala jsem si výpisy toho nejlepšího z duchovní literatury, co mne hluboce oslovilo. Doplňovala jsem a sestavovala v celek jako syntézu duchovního učení, jako učebnici nejprve pro sebe, pak i pro duchovní přátele i pro své blízké. Jsme generace, která plně prožívá jak starý svět, tak nový kosmický cyklus. Máme klíčovou pozici a bezprecedentní příležitost. Vědomé úsilí vynaložené na řešení těžkostí této doby bude ještě vzpomínáno dalších tisíc let. Pochopíme-li srdcem, o co jde, a chopíme-li se příležitosti, vykonáme takovou službu lidstvu, jako dosud žádná generace. Každý z nás chtěl zde v tuto významnou dobu být a každý z nás má proto přidělenou roli, kterou má hrát a úkol, který má splnit. Končí 260tisíciletý cyklus zvaný experiment Atlantida, jehož cílem bylo vyzkoušet, zda lidské bytosti jsou schopny udržet si fyzické tělo, využívat svobodnou vůli a udržet si při tom spojení se Zdrojem. Žijeme v době tak významné, jako byla doba Mojžíšova s přinesením Desatera lidem a doba Oběti Ježíše Krista. Jak jde čas, lidé začínají i naslouchat a přemýšlet o věcech ducha a duše a mnozí začínáme si vzpomínat, že již dříve, kdysi dávno, před Pádem, jsme toto vše znali a věděli o mnohem více, než dnes, na konci starých časů…

V Praze 8.3.2011